Průběh projektu

První průběžná zpráva

Ke stažení zde: 1. Průběžná zpráva

vložila: Jana Matoušová


Poradenství

Poradenství standardně ve škole poskytují výchovné poradkyně - paní učitelky Kabátová a Jarošíková. S žáky individuálně integrovanými pomáhá speciální pedagožka. Kromě nich do školy jednou týdně chodí psycholog Mgr. P.Kšajt. Nově pak nabízíme poradenství pro děti s poruchami učení a pozornost.

vložila: Jana Matoušová


Druhá průběžná zpráva

Ke stažení zde: 2. Průběžná zpráva

vložila: Jana Matoušová


Praktická fyzika – co zajímavého jsme nabízeli dětem s „velkou integrací“

Předmět Praktická fyzika byl před dvěma lety nabídnut integrovaným dětem, pro které je běžná výuka fyziky příliš náročná. Navštěvovali ho žáci druhého stupně (bez ohledu na ročník) postižení autismem, Downovým syndromem a dalšími zdravotními nebo psychickými problémy společně s asistenty (v maximu to bylo pět žáků a dvě asistentky).

Program byl zaměřen hlavně na znalosti a dovednosti přímo použitelné v životě žáků. Jednalo se například o témata – Lidské smysly, Měření a odhady fyzikálních veličin, Elektřina v domácnosti, Bezpečnost práce s elektrickým zařízením, atd.

Vzhledem k handicapu žáků bylo jako základní metoda práce zvoleno provádění a rozbor experimentů, pouze minimální čas byl věnován teorii. Vzhledem k velké rozdílnosti úrovně žáků byla někdy práce náročná, avšak podle ohlasů žáků se jim práce v praktické fyzice líbila. Fotografie z některých aktivit ve školním roce 2011/2012 jsou k dispozici na webu školy:

http://www.zscvrch.cz/node/779

http://www.zscvrch.cz/node/768

http://www.zscvrch.cz/node/644

vložila: Irena Dvořáková