Publikace Individualizací vzdělávání k inkluzi

Publikace projektu ke stažení: PUBLIKACE (pdf)


Pracovní listy

Jedním z výstupů projektu byly také pracovní listy pro žáky. Najdete je na samostatné stránce pracovních listů.


Metodické listy a soubory k interaktivní tabuli (ActivInspire)

Monika Sujová - Čj Hravě: Soubor ActivInspire (flipchart) Metodický list (pdf)

Monika Sujová - Čj Hravě: Soubor ActivInspire (flipchart) Metodický list (pdf)

Monika Sujová - Zvířata v ZOO i na statku: Soubor ActivInspire (flipchart) Metodický list (pdf)


Individuální vzdělávací plán

Formulář IVP žáka má dvě části. V první části jsou informace o žákovi, jeho diagnóza, učební dokumenty, podle kterých je žák vzděláván, apod.. Tuto část obvykle vyplňuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a psychologem. V druhé části je již podrobný individuální plán žáka pro jednotlivé předměty. IVP se týká nejen obsahu a výstupů, ale i způsobů ověřování a hodnocení, speciálně pedagogických postupů a pomůcek. Tuto část vyplňují učitelé jednotlivých předmětů a psycholog ji případně připomínkuje. Plán je projednáván se žákem a jeho rodiči, kteří ho rovněž mohou připomínkovat.

IVP je formou určité smlouvy školy se žákem a jeho rodiči. Pokud je třeba, je plán v průběhu roku upravován – opět za spolupráce všech dotčených. Na konci školního roku je vhodné plán vyhodnotit.

Uveřejněný vzor IVP má ve druhé části uveden příklad vyplnění.

Vzor IVP ke stažení: IVP A+B (pdf)


Metodika a model přípravy pracovního a metodického listu

Anotace: Model přípravy pracovního listu pro žáky s poruchami školních dovedností, s handicapem i prospěchově slabší žáky pojednává o problematice přípravy pracovních a metodických listů na druhém stupni základní školy pro žáky se vzdělávacím omezením. Model popisuje způsob přípravy a tvorby PL a ML a zároveň upozorňuje na úskalí při jejich tvorbě.

ke stažení: Model přípravy (pdf)